PRONTOSAURUS -tiedote 4/2006 (6.4.2006)

Suomeksi.

KONSERTTI 1

Kaartin Soittokunta on kevätkonserteissaan kokonaan euroviisutunnelmissa. Johtajina Elias Seppälä & Raine Ampuja. Solisteina Stadian pop/jazz -musiikin koulutusohjelman opiskelijat, juontaja Petri Kaivanto sekä kovan tason yllätyssolistit. Tule kokemaan uskomatonta euroviisuhuumaa!

Sello ja Martinus menivät jo, Finlandia-talolle ehtii vielä huomenna perjantaina klo 19. Liput myy Lippupiste.

KONSERTTI 2

Naiskapellimestari on vielä kovin harvinainen laji. Napolilaissyntyinen, mutta Saksassa kasvanut ja opiskellut Annunziata De Paola on asettunut Helsinkiin. Lisätiedot ja haastattelupyynnöt kauttani, kuvaa klikkaamalla 300dpi-versio samasta kuvasta.

Torstaina 20.4. klo 19 Annunziata De Paola johtaa Mikkelin kaupunginorkesterin Mozart-konsertin. Henri Tiusanen, Mona Torniainen ja Satu Kettunen, piano, Tuukka Lehtonen, laulu. Mikaelin MT-sali, 5 €

KIITOS TUESTA!

Suomen 40. edustaja Eurovision laulukilpailuun valittiin 10.3. Turun Caribiassa. Tomi Metsäkedon, Kisu Jernströmin ja koko työryhmän puolesta lämmin kiitos kaikille äänestäjille! Laulumme kiri puhelinäänissä tasoihin Lordin kanssa, mutta hävisi tekstiviestiäänet lähes 22.000:lla. Tämä oli ehdottomasti voitettu hopea!

Henkilökohtaisesti ja Suomen euroviisuklubin nimissä tuen täysillä Lordia paikan päällä Ateenassa.

In English.

CONCERT 1

Guards Band of the Finnish Defence Forces is completely in Eurovision Song Contest moods in its spring concerts. Conductors: Elias Seppälä & Raine Ampuja. Soloists from Helsinki Pop & Jazz Conservatory, the host Petri Kaivanto and surprise guests. Come and experience the ESC fever!

Concerts in Espoo and Vantaa already took place, but hurry to see as in Finlandia Hall, Helsinki tomorrow at 19.00. Tickets from Lippupiste.

CONCERT 2

Female conductor is still a quite rare species. Annunziata De Paola, of Neapolitan origin, but studied in Germany, has found home in Helsinki. More information and interview requests through me, clicking the photo you get the 300dpi -version of it.

On Thursday 20th April at 19.00 Annunziata De Paola will be conducting the Mozart concert of Mikkeli City Orchestra. Henri Tiusanen, Mona Torniainen and Satu Kettunen, piano, Tuukka Lehtonen, vocal. Mikaelin MT-sali, 5 €

THANK YOU FOR SUPPORT!

The 40th Finnish ESC entry was chosen 10.3. in Congress & Spa Hotel Caribia, Turku. On behalf of Tomi Metsäketo, Kisu Jernström and the whole team I would like to say warm thanks to all our voters! Our song reached Lordi in televotes but lost the SMS votes by almost 22.000. However, this silver was most certainly a victory!

Personally and in the name of Finnish Eurovision Fan Club OGAE Finland I will be in Athens giving all my support to Lordi.

In italiano.

CONCERT 1

Banda militare della Guardia festeggia l'Eurofestival nei suoi concerti primaverili. Dirigenti Elias Seppälä e Raine Ampuja. Solisti dal Conservatorio Pop & Jazz di Helsinki, il presentatore Petri Kaivanto ed ospiti di sorpresa importanti! Vieni a vivere il fascino dell'Eurofestival!

Concerti di Espoo e Vantaa passarono già, sbrigati a vederci domani alla Finlandia Hall, Helsinki alle 19.00. Biglietti da Lippupiste.

CONCERT 2

Una direttrice d'orchestra continua essere una specie rara. Annunziata De Paola, di origine napoletana, laureata in Germania, attualmente vive e lavora a Helsinki. Informazioni e contatto tramite me, cliccando la foto sopra versione di resoluzione 300dpi.

Giovedì 20 aprile alle 19.00 Annunziata De Paola condurrà un concerto dedicato a Mozart del Orchestra Municipale di Mikkeli. Henri Tiusanen, Mona Torniainen e Satu Kettunen, piano, Tuukka Lehtonen, canto. Mikaelin MT-sali, 5 €

THANK YOU FOR SUPPORT!

Il quarantesimo rappresentante finlandese per l'Eurofestival fu scelto il 10 marzo in Congress & Spa Hotel Caribia, Turku. Da parte di Tomi Metsäketo, Kisu Jernström e tutta la squadra vorrei ringraziare calorosamente tutti quelli che ci votarono! La nostra canzone raggiungeva Lordi nel televoto però perse nei messaggi SMS per quasi 22.000 voti. Nonostante, questa medaglia d'argento fu indiscutibilmente una vittoria!

Personalmente e nel nome del Eurovision Fan Club finlandese OGAE Finland sarò ad Atene per dare tutto il mio sostegno a Lordi.

LEYLA JA DANIEL

Huikea arvostelumenestys ja näytäntökauden ajankohtaisin musikaali.

Viimeiset 6 esitystä - pidä kiirettä!
Liput myy Lippupiste

pe 7.4. klo 19
la 22.4. klo 13
to 27.4. klo 19
la 6.5. klo 19
pe 12.5. klo 19
la 13.5. klo 13

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Katso traileri!

Parhain terveisin,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Oy

EDELLISET TIEDOTTEET

6.3.2006
12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

LEYLA & DANIEL

Huge success by critics and the most actual musical of the season.

Last 6 show dates - hurry up!
On-line tickets from Lippupiste

Fri 7.4. at 19
Sat 22.4. at 13
Thu 27.4. at 19
Sat 6.5. at 19
Fri 12.5. at 19
Sat 13.5. at 13

Lahti City Theatre
Leyla & Daniel

Watch the trailer!

Best regards,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Ltd.

PREVIOUS PRESS RELEASES

6.3.2006
12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

LEYLA & DANIEL

Un grande successo di critiche e il musical più attuale della stagione.

Le ultime 6 date - sbrigati!
Biglietteria online: Lippupiste

ven 7.4. alle 19
sab 22.4. alle 13
gio 27.4. alle 19
sab 6.5. alle 19
ven 12.5. alle 19
sab 13.5. alle 13

Teatro Municipale di Lahti
Leyla & Daniel

Vedi il trailer!

Migliori saluti,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus S.p.A.

COMUNICATI PRECEDENTI

6.3.2006
12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Jos haluat vain tiedotteita koskien Anneli Saaristoa, ilmoita siitä.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- if you want only press releases concerning Anneli Saaristo, please let me know
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, soddisfarò la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- se volessi solo comunicati su Anneli Saaristo, avvisami, prego!
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.