PRONTOSAURUS -tiedote 1/2006 (10.1.2006)


photo: Numi Nummelin/Warner Music Finland logo: ERT

Suomeksi.

VIHDOIN!

Tomi Metsäketo tähtää Suomen 40. euroviisuedustajaksi Ateenaan sävelmällä Eternamente Maria (säv. Kisu Jernström, san. Petri Kaivanto ja Arto Tamminen sov. Riku Niemi). 22 vuoden yrittämisen ja vielä pidemmän fanittamisen jälkeen olen siis vihdoin mukana kisassa sanoittajana. Uskomatonta.

Kappaleemme esitetään ensimmäisessä alkukarsinnassa perjantaina 13.1.2006. Esikuuntelu Radio Suomessa klo 17.33 ja suora lähetys Tohlopista TV2:ssa ja Radio Vegassa klo 21.

On tärkeää huomata, että artistit eivät vielä kilpaile toisiaan vastaan, vaan jokaisen artistin kappaleet keskenään. Nyt valitaan siis kaikille parasta mahdollista kappaletta maaliskuun finaaliin. Soita numeroon 0700-717-04 tai lähetä tekstiviestinä numero 4 puhelinnumeroon 17132.

Vaikka Italia ei olekaan vähään aikaan osallistunut Eurovision laulukilpailuun, italiankielistä musiikkia kuunnellaan ja ymmärretään ympäri Eurooppaa. Viime vuosina muidenkin maiden euroviisukarsinnoissa (Alankomaat, Sveitsi, Kreikka) ollut italiankielisiä kappaleita ja Kyproskin kilpaili vuonna 2000 osin italiaksi. (Vetoomuksen Italian euroviisuihin palaamisen puolesta voi allekirjoittaa täällä.)

In English.

FINALLY!

Tomi Metsäketo is aiming to be the 40th representant of Finland in the 51st Eurovision Song Contest in Athens with the song Eternamente Maria (music by Kisu Jernström, lyrics by Petri Kaivanto and Arto Tamminen arranged by Riku Niemi). So, after 22 years of trying and even longer time of being a Eurovision fan I am finally involved in the competition as author. Incredible.

Our song will be performed in the first qualification on Friday the 13th 2006. Prelistenings on Radio Suomi at 17.33 and the live broadcast from Tampere on TV2 and Radio Vega at 21.00.

It's important to note that at this stage the artists are not competing against each other, but the two songs of each artist between themselves. Now only the best possible song of each artist will be chosen for the national final in March. Within the Finnish borders you can vote our song by calling 0700-717-04 or sending SMS "4" to the number 17132.

Eventhough Italy hasn't been participating in ESC for a while, music in Italian is listened and understood all over Europe. In the past years there have been songs in Italian also in some other national finals (Netherlands, Switzerland, Greece) and the Cypriot song in 2000 was partially performed in Italian, too. (ITALY to participate again in Eurovision Song Contest!? Sign the petition here!)

In italiano.

FINALMENTE!

Tomi Metsäketo sta mirando a diventare il 40º partecipante finlandese all'Eurofestival (51º Festival canora dell'Eurovisione ad Atene) con la canzone Eternamente Maria (musica di Kisu Jernström, testo di Petri Kaivanto e Arto Tamminen arr. Riku Niemi). Dopo 22 anni di tentativi e un tempo ancora pił lungo del tifosismo sono finalmente entrato nella gara come autore. Incredibile.

Il nostro brano sarà eseguita nel primo quarto di finale venerdì il 13 gennaio 2006. Il preascolto su Radio Suomi alle 17.33 e la trasmissione in diretta da Tampere su TV2 e Radio Vega alle 21.

È importante di notare che in questa fase gli artisti non sono in concorso contro gli altri, ma solo le due canzoni di ogni artista concorrono tra di loro. Quindi adesso si sceglie solo la canzone migliore di ogni artista per il finale a marzo. In Finlandia si può votare la nostra canzone chiamando il numero 0700-717-04 o mandando un SMS "4" al numero 17132.

Benché Italia non partecipi all' Eurofestival da un po', la musica in italiana viene ascoltato e capito dappertutto in Europa. Negli ultimi anni anche nelle altre qualificazioni nazionali ci sono stati canzoni in italiano (Paesi Bassi, Svizzera, Grecia) e il duo del Cipro nel 2000 cantò parzialmente in italiano. (Vuoi che la RAI ritorni a partecipare all'Eurofestival?! Firma la petizione!)

LEYLA JA DANIEL

Sveriges Radion juttu musikaalistamme kuultiin tänään Ruotsin radion P1-morgon -ohjelmassa.

Kuuntele/Hae tiedosto (Real Audio. Ladattavassa tiedostossa alkaa vasta 6 minuutin tienoilla.)

Ajankohtaisen musikaalin koko kevään näytökset nyt myynnissä!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Katso traileri!

LEYLA & DANIEL

Swedish National Radio made a story about our musical today in their morning show P1-morgon.

Listen/Download (Real Audio. In the downloadable file the story starts after 6 minutes.)

The whole spring season 2006 of our hot musical is on sale now!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Watch the trailer!

LEYLA & DANIEL

Radio Nazionale Svedese trasmise un servizio sul nostro musical nel programma di stamattina P1-morgon.

Ascolta/Carica (Real Audio. Nel documento caricabile il servizio inizia dopo 6 minuti.)

La intera stagione primavera 2006 del nostro musical stra-attuale è in vendita!

Teatro Municipale di Lahti
Leyla & Daniel

Vedi il trailer!

MUUTA KIVAA

SATIIRIA

Niin, saahan tässä euroviisujen lisäksi kansa vähän muutakin vaikutusvaltaa... Yksi laulu tuhoaa Suomi-kuvaa vain 3 minuuttia, mutta seuraava tasavallan presidentti kokonaista 6 vuotta. Näiden vaalien virallinen soundtrack Perutaan vaalit esittäjinään Punapistepaviaanit feat. Tarja-Kaarina edelleen ilmaisjakelussa, koska kaikkien on saatava kuulla totuus.

FAKTAA

Suomen Euroviisuklubin nettisivut ovat uudistumassa. Erityisesti kotimaista mediaa ajatellen tarjolle tulee kevään mittaan taustatietoja kaikista Suomen kilpakumppaneista ja myös hieno hakukone on otettu käyttöön. Tervetuloa sivuille!

MUSIIKIN JUHLAA

Anneli Saariston ja Vantaan Viihdeorkesterin marraskuinen konsertti nähdään TV2:ssa näillä näkymin lauantaina 18.3.2006 klo 19. Mukana siis ensimmäinen levytetty sävellykseni Yö Caprilla, jonka sovitin tätä konserttia varten. Alunperinhän se julkaistiin "La Dolce Vita" -albumilla 1989.

Onnellista uutta vuotta 2006,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Oy

EDELLISET TIEDOTTEET

22.12.2005
14.11.2005

OTHER NICE BITS

SATIRE

Well, in addition to choosing the next Eurovision representant the people of Finland are having some other power, too... One song destroys the image of Finland only for 3 minutes, but the next president of the republic will do it for full 6 years. The official soundtrack of the ongoing elections Perutaan vaalit (Let's cancel the elections) by Red Dot Baboons feat. Tarja-Kaarina is still available for free because everybody deserves to hear the truth.

FACT

The website of Finnish ESC fan club OGAE Finland are under renewing. Especially to serve the Finnish media there will be background information about all the contestants of this year's final and also a nice search engine. Welcome, if you understand some Finnish!

FEAST OF MUSIC

The concert of Anneli Saaristo and Vantaa Pops Orchestra which was taped in November will be shown on TV2 according to current information on Saturday 18th of March at 19.00. It includes my first commercially recorded composition Yö Caprilla, which I arranged specially for this concert. It was originally released on the album "La Dolce Vita" in 1989.

Happy New Year 2006,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Ltd.

PREVIOUS PRESS RELEASES

22.12.2005
14.11.2005

ALTRE COSE BELLE

SATIRA

Sì, inoltre del televoto dell'Eurofestival i finlandesi stanno avendo anche qualche altro potere... Una canzone distruggerà l'immagine della Finlandia solo per 3 minuti, ma il prossimo presidente della repubblica lo farà per sei anni. Il soundtrack ufficiale di queste elezioni Perutaan vaalit (Cancelliamo le elezioni) da Babuini Punto Rosso feat. Tarja-Kaarina è ancora in distribuzione gratuita, perché tutti devono sapere la verità.

FATTI

Il sito del Club Eurofestival OGAE Finland sta rinnovandosi. Specialmente per la stampa finlandese offriremo informazione su tutti i rivali della Finlandia e abbiamo anche introdotto un bel motore di ricerca. Benvenuti! (sito in prevalentemente finnico)

UNA FESTA DELLA MUSICA

Il concerto di Anneli Saaristo e Vantaa Pops Orchestra registrato in novembre sarà trasmessa su TV2 per quanto che si sappia sabato 18 marzo alle 19. Il concerto include la mia prima composizione pubblicata commercialmente, Notte di Capri, che ho arriangiato specialmente per questo concerto. Originalmente fu pubblicato sul album "La Dolce Vita" nel 1989.

Auguri di un felice anno nuovo 2006,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus S.p.A.

COMUNICATI PRECEDENTI

22.12.2005
14.11.2005

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Jos haluat vain tiedotteita koskien Anneli Saaristoa, ilmoita siitä.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- if you want only press releases concerning Anneli Saaristo, please let me know
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, soddisfarò la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- se volessi solo comunicati su Anneli Saaristo, avvisami, prego!
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.