PRONTOSAURUS -tiedote 2/2006 (12.1.2006)


Tomi Metsäkedon kuva: Numi Nummelin/Warner Music Finland logo: EBU

Suomeksi.

PAALUPAIKKA!

Anteeksi, että joudun palaamaan asiaan näin pian, mutta edellinen tiedotteeni sisälsi aika olennaisen virheen. Kappaleemme Eternamente Maria (säv. Kisu Jernström, san. Petri Kaivanto ja Arto Tamminen sov. Riku Niemi) starttaakin Suomen euroviisukarsinnassa paalupaikalta ensimmäisen alkukarsinnan ensimmäisenä kappaleena. Toivottavasti ykkönen on ykkönen myös maaliskuun finaalissa!

Oikea äänestysnumero on siis 0700-717-01 tai tekstiviestinä on lähetettävä 1 numeroon 17132. äänestyspuhelu maksaa 0,50 EUR/puh + pvm, tekstiviestit 0,50 EUR/viesti. On tärkeää huomata, että artistit eivät vielä kilpaile toisiaan vastaan, vaan jokaisen artistin 2 kappaletta keskenään. Nyt valitaan siis kullekin kutsutulle artistille parasta mahdollista kappaletta maaliskuun finaaliin.

Esikuuntelu siis huomenna perjantaina 13.1. Radio Suomessa klo 17.33 ja suora lähetys Tohlopista TV2:ssa ja Radio Vegassa klo 21.

In English.

POLE POSITION!

Sorry for getting so soon back to you about this, but there was a quite relevant mistake in my previous message. Our song Eternamente Maria (music by Kisu Jernström, lyrics by Petri Kaivanto and Arto Tamminen arr. Riku Niemi) will finally start from the pole position in the first qualification part of the Finnish national ESC selection. Hopefully number one will be number one also in the final in March!

Therefore the correct number for televoting is 0700-717-01 and the SMS to send to number 17132 is obviously 1. Voting is naturally possible in the Finnish telephone networks only and the both methods cost 0,50 €/vote. It's important to note that at this stage the artists are not competing against each other, but the two songs of each artist between themselves. Now only the best possible song of each artist will be chosen for the national final in March.

Prelistenings tomorrow Friday the 13th (aaargh... more number mystics) on Radio Suomi at 17.33 and the live broadcast from Tampere on TV2 and Radio Vega at 21.00.

In italiano.

POLE POSITION!

Chiedo scusa per dover scrivere così presto, ma il comunicato precedente conteneva un errore assai rilevante. La nostra canzone Eternamente Maria (musica di Kisu Jernström, parole di Petri Kaivanto e Arto Tamminen arr. Riku Niemi) finalmente partirà dalla pole position nella selezione finlandese per l'Eurofestival. Speriamo bene che il numero uno della prima qualificazione sia numero uno anche nella fine della gara finale!

Il numero giusto per il televoto è quindi 0700-717-01 e il SMS da mandare è semplicemente 1 al numero 17132. È possibile votare solo in Finlandia e tutti i due metodi costano 0,50 €/voto. È importante di notare che in questa fase gli artisti non sono in concorso contro gli altri, ma solo le due canzoni di ogni artista concorrono tra di loro. Adesso si sceglie solo la canzone migliore di ogni artista per il finale a marzo.

Il preascolto dunque domani venerdì il 13 (aaargh... ancora misticità numerica) su Radio Suomi alle 17.33 la trasmissione in diretta da Tampere su TV2 e Radio Vega alle 21.

LEYLA JA DANIEL

UUTTA: Leyla & Daniel esillä näyttävästi uusimmassa "Finnish Theatre" -lehdessä sekä uusimmassa Teatterilehdessä.

KERTAUKSEKSI: Sveriges Radion "Ykkösaamun" juttu 10.1.2005 kuunneltavissa maanantaihin asti. Kuuntele/Hae tiedosto (Real Audio. Ladattavassa tiedostossa alkaa vasta 6 minuutin tienoilla.)

Ajankohtaisen musikaalin koko kevään näytökset nyt myynnissä!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Katso traileri!

Parhain terveisin,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Oy

EDELLISET TIEDOTTEET

12.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

LEYLA & DANIEL

NEW: Leyla & Daniel are well promoted in the latest "Finnish Theatre" -magazine and in the Teatteri -magazine.

REMINDER: The story of Swedish Radio's first channel morning show (10.1.2005) is available until Monday. Listen/Download (Real Audio. In the downloadable file the story starts after 6 minutes.)

The whole spring season 2006 of our hot musical is on sale now!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Watch the trailer!

Best regards,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Ltd.

PREVIOUS PRESS RELEASES

12.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

LEYLA & DANIEL

NUOVO: Articoli importanti su Leyla & Daniel negli ultimi numeri di "Finnish Theatre" e "Teatteri".

DA RICORDARE: Il servizio della Radio Nazionale Svedese sul nostro musical nel loro show mattutina P1-morgon resterà on-line fino a lunedì. Ascolta/Carica (Real Audio. Nel documento caricabile il servizio inizia dopo 6 minuti.)

La intera stagione primavera 2006 del nostro musical stra-attuale è in vendita!

Teatro Municipale di Lahti
Leyla & Daniel

Vedi il trailer!

Migliori saluti,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus S.p.A.

COMUNICATI PRECEDENTI

12.1.2006
10.1.2006
22.12.2005
14.11.2005

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Jos haluat vain tiedotteita koskien Anneli Saaristoa, ilmoita siitä.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- if you want only press releases concerning Anneli Saaristo, please let me know
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, soddisfarò la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- se volessi solo comunicati su Anneli Saaristo, avvisami, prego!
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.