PRONTOSAURUS -tiedote 5/2006 (12.12.2006)

Suomeksi.

Hei, pitkästä aikaa!

Vauhdikas vuosi vetelee viimeisiään - tässä kuulumisista ajankohtaisimmat. Voimia pimeyteen kaikille!

BODOMIN LEGENDA

TV1:n Kotikatsomossa esitetään maanantaina 18.12. klo 21.20 elokuva Bodomin legenda. Sen on ohjannut Tapio Piirainen, joka on myös käsikirjoittanut sen Jukka Vienon kanssa, ja kuvannut Arto Kaivanto.

Minimaalisessa sivuroolissa esiintyy kissamme Niilo Tuhkanen, jonka kesäisestä tähtipäivästä yllä pari kuvaa... Oikeanpuolimmaisessa ohjaaja Piirainen käyttää kalkkunafilettä paikalliseen sopimiseen kollidiivan kanssa.

PINOKKIO

Eurajoen yhteiskoulu harjoittelee parhaillaan Pasi Toivasen ja Petri Kaivannon Pinokkio-musikaalia. Suunniteltu ensi-ilta on 20.1.2007.

SUOMEN EUROVIISUT NUOTTEINA

F-kustannus julkaisee helmikuussa nuottikirjan Suomen euroviisut kautta aikojen, joka sisältää kaikki 40 Suomen edustussävelmää 1961-2006 melodianuotteina sointumerkein sekä lyhyen Suomen euroviisuhistorian oppimäärän. Kirjan toimittaa Ari Leskelä ja tekstiosuudet kirjoittaa Petri Kaivanto.

In English.

Hi, it's been quite some time!

An eventful year is fading out - here are some of my news. May everybody have powers to survive the dark season!

THE LEGEND OF LAKE BODOM

Finnish TV1 presents their drama film Bodomin legenda on Monday 18th December. Directed by Tapio Piirainen who has also written the screenplay with Jukka Vieno, and cinematography by Arto Kaivanto.

Our cat Niilo Tuhkanen appears in a minimal role. Above a couple of photos of this star day in the summer... On the right the director Piirainen is using some turkey fillet trying to reach a local contract with the star actor.

PINOCCHIO

The high school in Eurajoki is currently rehearsing the musical version of Pinocchio by Pasi Toivanen and Petri Kaivanto. Scheduled premiere on January 20th.

FINNISH ESC SONGS

F-kustannus will be publishing in February the book Suomen euroviisut kautta aikojen which includes the melodies and chords of all the 40 Finnish songs in the Eurovision Song Contests 1961-2006 and a crash course of Finnish ESC history. The editor is Ari Leskelä and the articles are written by Petri Kaivanto.

In italiano.

Ciao, dopo lungo tempo!

È stato un anno molto intenso - ecco alcune delle mie notizie più attuali. Augurando a tutti forze per sopravvivere la stagione buia!

LA LEGGENDA DEL LAGO BODOM

Il primo canale nazionale presenta lunedí il 18 dicembre alle 21.20 il film Bodomin legenda regia di Tapio Piirainen, che pure ha scritto la scenggiatura insieme a Jukka Vieno, fotografia di Arto Kaivanto.

In un ruolo minuscolo c'è il nostro gatto Niilo Tuhkanen. Sopra due foto sulla sua giornata estiva da star... Sulla destra il regista Piirainen sta utilizzando il filetto di tacchino per raggiungre un contratto locale con il protagonista felino.

PINOCCHIO

La seconda elementare di Eurajoki sta preparando la versione musicale di Pinocchio firmata da Pasi Toivanen e Petri Kaivanto. La prima è prevista per il 20 gennaio 2007.

EUROCANZONI FINLANDESI

Edizioni musicali F-kustannus pubblicherà nel febbraio prossimo il libro Suomen euroviisut kautta aikojen contenente gli spartiti con melodia e accordi di tutte le 40 canzoni che hanno rappresentato la Finlandia al Concorso Eurovisione della Canzone (Eurofestival) e una piccola storia del festival dal punto di vista finlandese. L'editore è Ari Leskelä e gli articoli vengono scritti da Petri Kaivanto.

TANGON PYÖRTEISSÄ

Yhtiömme pitkäaikainen hanke, suomalais-argentiinalainen tangolevy, etenee vihdoin tuotantoon. Petri Kaivanto levyttää helmikuussa Buenos Airesissa Alejandro Polemannin kokoaman yhtyeen kanssa. Lisätietoja tulossa...

Parhain terveisin,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Oy

EDELLISET TIEDOTTEET

6.4.2006 - 6.3.2006 - 12.1.2006 - 10.1.2006 - 22.12.2005 - 14.11.2005

TAKEN BY TANGO

The long-time project of our company is finally reaching the production phase. Petri Kaivanto is going to record a Finnish-Argentinian tango album in Buenos Aires in February together with the band led by Alejandro Polemann. Watch for more news coming...

Best regards,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus Ltd.

PREVIOUS NEWSLETTERS

6.4.2006 - 6.3.2006 - 12.1.2006 - 10.1.2006 - 22.12.2005 - 14.11.2005

VIA COL TANGO

Il progetto da molto tempo della nostra azienda sta finalmente arrivando alla fase di produzione. Petri Kaivanto inciderà l'album finno-argentino a Buenos Aires in febbraio insieme ai musicisti diretti dal maestro Alejandro Polemann. Più informazioni in arrivo...

Migliori saluti,

Petri Kaivanto (+358-45-6767035)
Prontosaurus S.p.A.

COMUNICATI PRECEDENTI

6.4.2006 - 6.3.2006 - 12.1.2006 - 10.1.2006 - 22.12.2005 - 14.11.2005

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, soddisfarò la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.