CIAO! Suomeksi.

LEYLA JA DANIEL

Ajankohtaisen musikaalin kevään näytökset nyt myynnissä!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Katso traileri!

"Parasta uudessa musikaalissa on sen notkea iskevyys... Leyla ja Daniel on älyllistä leikkiä yleisön kanssa" (Lauri Meri/Helsingin Sanomat 19.10.2005)

"Älä jätä aivoja narikkaan - Leyla ja Daniel määrittelee musikaalin lajityypin uudelleen" (Ilkka Kuosmanen/Etelä-Suomen Sanomat 9.9.2005)

"Leyla ja Daniel on paras uusi musikaali, minkä olen koskaan Lahdessa nähnyt..." (Kari Naskinen/Uusi Lahti 16.9.2005)

"Leyla ja Daniel tuo kaivattuja uusia tuulia suomalaiseen musiikkiteatteriin." "...musikaali onnistuu olemaan viihdyttävä, hauska ja yhteiskuntakriittinen." (Eeva Kemppi/Turun Sanomat 11.9.2005)

Leylan ja Danielin vientipyrkimykset käynnistyvät yllättäen ensiksi Venäjällä, kun Elsa Saisio, Timo Välisaari ja Petri Kaivanto osallistuvat Teatterin tiedotuskeskuksen ja Suomen Pietarin instituutin tapahtumaan 29.11.2005 Pietarissa Näyttelijöiden talolla esittämällä muutamia musikaalin lauluja.

Lisätiedot: Teatterin tiedotuskeskuksen tiedote

CIAO! In English.

LEYLA & DANIEL

The spring season 2006 of our hot musical is on sale now!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Watch the trailer! Quotations from the critics:

"The best in the new musical is its agile punchiness... Leyla and Daniel plays an intellectual game with the audience" (Lauri Meri/Helsingin Sanomat 19.10.2005)

"Don't leave your brain in the cloakroom - Leyla and Daniel redefines what is a musical" (Ilkka Kuosmanen/Etelä-Suomen Sanomat 9.9.2005)

"Leyla and Daniel is the best new musical I have ever seen in Lahti" (Kari Naskinen/Uusi Lahti 16.9.2005)

"Leyla and Daniel blows longed-for new winds to the Finnish music theatre scene." "...the musical succeeds in being both entertaining, funny and socially critical." (Eeva Kemppi/Turun Sanomat 11.9.2005)

The attempts to export the musical will start by surprise in Russia on November 29th, in a seminar organized by the initiative of Finnish Theatre Information Centre and The Finnish Institute in St. Petersburg at the Actors' House, where the lead actors Elsa Saisio and Timo Välisaari will perform songs from Leyla and Daniel accompanied by the composer Petri Kaivanto.

More information: Finnish Theatre Information Centre

CIAO! In italiano.

LEYLA & DANIEL

La stagione primavera 2006 del nostro musical stra-attuale è in vendita!

Teatro Municipale di Lahti
Leyla & Daniel

Vedi il trailer! Citazioni dalle critiche:

"La cosa migliore del nuovo musical č la sua agile ironia... Leyla e Daniel sfida il pubblico in un gioco intellettuale." (Lauri Meri/Helsingin Sanomat 19.10.2005)

"Non lasciare il cervello al guardaroba - Leyla e Daniel ridefinisce il musical" (Ilkka Kuosmanen/Etelä-Suomen Sanomat 9.9.2005)

"Leyla e Daniel il migliore nuovo musical che io abbia mai visto a Lahti..." (Kari Naskinen/Uusi Lahti 16.9.2005)

"Leyla e Daniel porta i nuovi venti tanto attesi nel teatro musicale finlandese." "...riesce ad essere sia divertente, buffo che critico alla società." (Eeva Kemppi/Turun Sanomat 11.9.2005)

Gli sforzi per esportare il musical cominceranno sorprendentemente in Russia, il 29 novembre, in un evento organizzato per l'iniziativa del Centro Informazioni del Teatro Finlandese e l'Istituto Finlandese a San Pietroburgo presso la "Casa degli Attori", dove i primi protagonisti Elsa Saisio e Timo Välisaari canteranno arie dell'opera accompagnati dal compositore Petri Kaivanto.

Informazioni: Finnish Theatre Information Centre


kuva/photo/foto: Kirsi Valden

YÖ CAPRILLA

Sävelsin 19-vuotiaana Ada Negrin runon Aale Tynni-Haavion käännöksenä. Siitä tuli ensimmäinen kaupallisesti levytetty teokseni, kun Anneli Saaristo teki sen kultaa myyneelle La Dolce Vita -levylleen tammikuussa 1989. Sitä ennen olin jo laulanut sen Los Leotardos -tangoyhtyeeni kanssa mm. MTV:n Toivotaan, toivotaan -äitienpäiväkonsertissa ja yhtyeestämme kertovassa radio-ohjelmassa.

Nyt tämä laulelma herää uuteen elämään, kun Anneli Saaristo ja Vantaan Viihdeorkesteri esittävät sen uutena sovituksenani 14.11. Vantaalla ja 28.11. Tampereella. Tampere-talon konsertti taltioidaan esitettäväksi TV2:n Estradilla-sarjassa tammikuussa 2006.

Lisätiedot: http://www.vantaapops.fi/

Mitä parhainta loppuvuotta,

Petri Kaivanto
Prontosaurus Oy

YÖ CAPRILLA

I was 19 when I composed the poem Notte di Capri by Ada Negri, in Finnish translation by Aale Tynni-Haavio. It became my first commercially released song, when Anneli Saaristo recorded it on her gold-selling album La Dolce Vita in January 1989. Already before that I had sung it with my tango sextet Los Leotardos on commercial TV (Mothers' Day special) and in a national radio program decicated to our band.

Now this little song will get a new life, as Anneli Saaristo and Vantaa Pops Orchestra perform my new arrangement in their concerts in Vantaa (14.11.) and in Tampere (28.11.). The latter concert will be televised on Finnish national TV2 in January 2006.

More information: http://www.vantaapops.fi/

Wishing you all the best for the end of the year,

Petri Kaivanto
Prontosaurus Ltd.

YÖ CAPRILLA

Alla tenera età di 19 anni musicò la poesia Notte di Capri di Ada Negri, tradotta in finnico da Aale Tynni-Haavio. Divenne la mia prima composizione pubblicata commercialmente, quando Anneli Saaristo la incise sul suo album di successo (disco d'oro) La Dolce Vita nel gennaio 1989. Già prima l'avevo cantato con il mio gruppo Los Leotardos p. es. alla TV commerciale e nella radio nazionale in un programma prodotto sul nostro sestetto di tango.

Adesso questa canzoncina rinascerà quando Anneli Saaristo e Vantaa Pops Orchestra presenteranno il mio tutto nuovo arrangiamento in due concerti a Vantaa (14.11.) e Tampere (28.11.). Il concerto di Tampere sarà trasmessa sul secondo canale nazionale TV2 nel gennaio 2006.

Informazioni: http://www.vantaapops.fi/

Augurando una piacevolissima fine dell'anno,

Petri Kaivanto
Prontosaurus S.p.A.

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Koska itsekin hukun roskapostiin, tiedotteisiin jne., minulla on selkeät periaatteet, millaista joukkopostia itse lähetän. Osoitekirjassani on ainoastaan henkilöitä:
- jotka ovat lähettäneet minulle postia
- joille olen aiemmin lähettänyt postia
- jotka ovat antaneet minulle käyntikorttinsa

Olen vihdoin saanut jotain tolkkua osoitekirjoihini, mutta on mahdollista että pyynnöistäsi huolimatta olet päätynyt osoitekirjaani uudelleen. Mikäli et halua saada vastaavia tiedotteita, voit huoletta ilmoittaa siitä minulle ja nyt poisto varmasti toimii. Voit myös ilmoittaa mikäli haluat tiedotteita ainoastaan koskien Anneli Saaristoa tai mikäli olet saanut tämän useampaan eri osoitteeseen ja haluat turhat osoitteet poistettaviksi.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. Since I'm personally flooded by spam and various press releases, I have clear ideals about what kind of "spam" to send myself. In my address book I have only people:
- who have sent e-mail to me
- who have previously received e-mail from me
- who have given their business card to me

I am finally organizing my address books, yet it's possible that you have ended in my address book again even if you have requested a removal. If you don't want to recieve this kind of letters, feel safe to give me a notice and be sure that this time I will remove you for good. You can also announce if you want only press releases concerning Anneli Saaristo or if you received this in multiple addresses and want me to remove some of them.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Perché anch'io sto naufragandomi tra il spam e vari comunicati stampa ecc. seguo i miei chiari principi personali quando invio i miei comunicati. Nel mio elenco si trovano esclusivamente persone:
- che mi hanno mandato e-mail
- ai quali ho mandato e-mail
- che mi hanno dato un biglietto di visita

Finalmente sto organizzando i miei vari elenchi d'indirizzi. Purtroppo è possibile che pure quelli che avevo già tolti per loro richiesta sono entrati di nuovo nel mio elenco. Se non vuoi ricevere questo tipo di e-mail, avvisami e sarai finalmente e per sempre eliminato dal mio elenco. Potresti anche avvisarmi se volessi esclusivamente comunicati sulla cantante Anneli Saaristo o se avessi ricevuto questo messaggio in pių di un indirizzo e volessi eliminare alcuni indirizzi.