HOU-HOU-HOU! Suomeksi.

JOULUTERVEISET

5.12.1998 Prontosaurus Oy julkaisi ensimmäisenä Suomessa Teoston lisensioimaa musiikkia internetissä. Levystä julkaistiin myös 30 numeroitua promootiokappaletta. Tapaus ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen ja pääsimme esittämään kotitekoisen joululaulun MTV3:n Huomenta Suomessa.

Sinnikkyyteni ansiosta saatiin luotua Teoston tekijäasiakkaille oma tariffi, joka sittemmin muutettiin maksuttomaksi käyttöluvaksi. Eli enää ei tarvitse maksaa, jos haluaa antaa omaansa ilmaiseksi...

HO-HO-HO! In English.

CHRISTMAS GREETINGS

5.12.1998 Prontosaurus Ltd. was the first one in Finland to publish music in internet with a license from Finnish Composers' Copyright Society Teosto. There were also 30 numbered promotion CDs. The event was national news and the home made Christmas song was performed in the morning show "Good Morning Finland" on MTV3.

Thanks to my persistance, Teosto introduced a tarif for its composer or author clients and later the tarif was subsituted with a licence without a fee. So now we are free to give our own for free...

COME DICE BABBO NATALE SE NON SA PRONUNCIARE L'ACCA?! In italiano.

SALUTI NATALIZI

5.12.1998 Prontosaurus S.p.A. era la prima in Finlandia a pubblicare musica in internet con l'autorizzazione della Società Finlandese degli Compositori Teosto. C'erano pure 30 copie di CD numerate per la promozione. L'evento fu accorto nelle notizie nazionali e la canzone natalizia fatta a casa fu eseguita nello show mattutino Buongiorno Finlandia su MTV3.

Grazie alla mia persistenza, Teosto introdusse una tariffa per i suoi clienti-autori e più tardi fu sostituita da un permesso gratuito. Dunque adesso siamo liberi a dare il nostro gratuitamente...

NOBLESSE OBLIGE

...ja koska joulu on iloisen antamisen aikaa, on aika uuden ilmaisjakelun. Uusin artistikiinnityksemme on lämminhenkinen combo nimeltään Punapistepaviaanit feat. Tarja-Kaarina. Bändi ei varmaankaan koskaan esiinny livenä - sellaista summaa tuskin löytyy. Mutta kappale on toki vapaata riistaa muiden esitettäväksi, pyyntöjä on jo kuulunutkin...

Perutaan vaalit tiivistää kaiken olennaisen presidentinvaalista yllättävästä näkökulmasta. Tähän eivät median tai mainostoimiston ihmiset pysty, tarvitaan kokeneempia paviaaneja.

Kappaleen julkista esittämistä varten voimme toimittaa CD-tasoisen version tekijätietoineen.

Mitä parhainta loppuvuotta,

Petri Kaivanto
Prontosaurus Oy

NOBLESSE OBLIGE

... and since Christmas time is for joyous giving, it's time for a new free song. Our latest artist recruit is a warm-hearted combo called Red Dot Baboons feat. Tarja-Kaarina. Most probably there will be no live performances - nobody can offer enough. But the song obviously is free to be performed by others, there have been requests...

Perutaan vaalit (Let's cancel the elections) condenses the essential of the presidential elections from a surprising angle. The media or advertising people can't do this, more experienced baboons are needed. (Yes, all this is political satire related to the forthcoming presidential elections in Finland)

Upon request for a public performance, we can provide a high quality version with the relevant copyright info.

Wishing you all the best for the end of the year,

Petri Kaivanto
Prontosaurus Ltd.

NOBLESSE OBLIGE

.. e perché Natale significa di dare gioiosamente, è il momento giusto di una altra canzone gratuita. Il nostro nuovo recrutamento artistico è un complesso caloroso che si chiamano Babuini Punto Rosso feat. Tarja-Kaarina. Non saranno disposte a fare apparenze dal vivo - una cifra sufficiente non sarà offerta da nessuno.

Perutaan vaalit (Cancelliamo le elezioni) condensa lo spirito essenziale delle elezioni presidenziali da un angolo sorprendente. Gli uomini dei media o della publiccità non sono capaci a farlo, ci vogliono babuini con più esperienza. (Sì, tutto questo è una satira politica legata alle elezioni presidenziali in Finlandia in January)

Per pubblica esecuzione possiamo mandare una versione qualità CD con i dettagli d'autori necessari.

Augurando una piacevolissima fine dell'anno,

Petri Kaivanto
Prontosaurus S.p.A.

LEYLA JA DANIEL

Ajankohtaisen musikaalin koko kevään näytökset nyt myynnissä!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Katso traileri!

"Parasta uudessa musikaalissa on sen notkea iskevyys... Leyla ja Daniel on älyllistä leikkiä yleisön kanssa" (Lauri Meri/Helsingin Sanomat 19.10.2005)

"Älä jätä aivoja narikkaan - Leyla ja Daniel määrittelee musikaalin lajityypin uudelleen" (Ilkka Kuosmanen/Etelä-Suomen Sanomat 9.9.2005)

"Leyla ja Daniel on paras uusi musikaali, minkä olen koskaan Lahdessa nähnyt..." (Kari Naskinen/Uusi Lahti 16.9.2005)

"Leyla ja Daniel tuo kaivattuja uusia tuulia suomalaiseen musiikkiteatteriin." "...musikaali onnistuu olemaan viihdyttävä, hauska ja yhteiskuntakriittinen." (Eeva Kemppi/Turun Sanomat 11.9.2005)

Leylan ja Danielin vientipyrkimykset käynnistyvät yllättäen ensiksi Venäjällä, kun Elsa Saisio, Timo Välisaari ja Petri Kaivanto osallistuivat Teatterin tiedotuskeskuksen ja Suomen Pietarin instituutin tapahtumaan 29.11.2005 Pietarissa Näyttelijöiden talolla esittämällä muutamia musikaalin lauluja.

Lisätiedot: Teatterin tiedotuskeskuksen tiedote

LEYLA & DANIEL

The whole spring season 2006 of our hot musical is on sale now!

Lahden Kaupunginteatteri
Leyla & Daniel

Watch the trailer! Quotations from the critics:

"The best in the new musical is its agile punchiness... Leyla and Daniel plays an intellectual game with the audience" (Lauri Meri/Helsingin Sanomat 19.10.2005)

"Don't leave your brain in the cloakroom - Leyla and Daniel redefines what is a musical" (Ilkka Kuosmanen/Etelä-Suomen Sanomat 9.9.2005)

"Leyla and Daniel is the best new musical I have ever seen in Lahti" (Kari Naskinen/Uusi Lahti 16.9.2005)

"Leyla and Daniel blows longed-for new winds to the Finnish music theatre scene." "...the musical succeeds in being both entertaining, funny and socially critical." (Eeva Kemppi/Turun Sanomat 11.9.2005)

The attempts to export the musical started by surprise in Russia on November 29th, in a seminar organized by the initiative of Finnish Theatre Information Centre and The Finnish Institute in St. Petersburg at the Actors' House, where the lead actors Elsa Saisio and Timo Välisaari performed songs from Leyla and Daniel accompanied by the composer Petri Kaivanto.

More information: Finnish Theatre Information Centre

LEYLA & DANIEL

La intera stagione primavera 2006 del nostro musical stra-attuale è in vendita!

Teatro Municipale di Lahti
Leyla & Daniel

Vedi il trailer! Citazioni dalle critiche:

"La cosa migliore del nuovo musical è la sua agile ironia... Leyla e Daniel sfida il pubblico in un gioco intellettuale." (Lauri Meri/Helsingin Sanomat 19.10.2005)

"Non lasciare il cervello al guardaroba - Leyla e Daniel ridefinisce il musical" (Ilkka Kuosmanen/Etelä-Suomen Sanomat 9.9.2005)

"Leyla e Daniel il migliore nuovo musical che io abbia mai visto a Lahti..." (Kari Naskinen/Uusi Lahti 16.9.2005)

"Leyla e Daniel porta i nuovi venti tanto attesi nel teatro musicale finlandese." "...riesce ad essere sia divertente, buffo che critico alla società." (Eeva Kemppi/Turun Sanomat 11.9.2005)

Gli sforzi per esportare il musical cominciarono sorprendentemente in Russia, il 29 novembre, in un evento organizzato per l'iniziativa del Centro Informazioni del Teatro Finlandese e l'Istituto Finlandese a San Pietroburgo presso la "Casa degli Attori", dove i primi protagonisti Elsa Saisio e Timo Välisaari cantarono arie dell'opera accompagnati dal compositore Petri Kaivanto.

Informazioni: Finnish Theatre Information Centre

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi.

Olen vihdoin saanut osoitekirjani yhdistettyä. Jopa ystävilläni on mahdollisuus pyytää poistoa joukkopostituksista ja silti säilyä osoitekirjani NO SPAM -kansiossa! Median edustajien odotetaan perustelevan pyyntönsä hyvin. Voit myös ilmoittaa mikäli haluat tiedotteita ainoastaan koskien Anneli Saaristoa tai mikäli olet saanut tämän useampaan eri osoitteeseen ja haluat turhat osoitteet poistettaviksi.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work.

I finally got my address books synchronized. Now even my friends can ask to be removed from my mailings and still exit in the NO SPAM -folder! The representatives of media should have good reasons for their removal requests. You can also announce if you want only press releases concerning Anneli Saaristo or if you received this in multiple addresses and want me to remove some of them.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro.

Finalmente i miei vari elenchi d'indirizzi sono sincronizzati. Adesso pure gli amici possono chiedere di non ricevere questi messaggi e comunque rimanere nel cartello NO SPAM del mio elenco! I rappresentanti della stampa però devono darmi buone ragioni nelle loro richieste. Potresti anche avvisarmi se volessi esclusivamente comunicati sulla cantante Anneli Saaristo o se avessi ricevuto questo messaggio in più di un indirizzo e volessi eliminare alcuni indirizzi.