Jos tiedotteen lukeminen sähköpostiohjelmassa tuottaa ongelmia, klikkaa:
Trouble reading this in your e-mail client, click this:
Se avessi problemi di leggere questo nel programma di e-mail, clicca:

http://www.kaivanto.fi/promo01072008.html

PRONTOSAURUS -tiedote 2/2008 (1.7.2008)

Suomeksi. Scroll down for English version... La versione italiana il più in giù!

HENKILöKOHTAISTA

...olemattomat huhut kuolemastani ovat suuresti liioiteltuja... Olen toipunut mainiosti helmikuussa saamastani aivoinfarktista, mitä nyt menin vielä murtamaan oikean olkaluuni uudestaan maaliskuussa. Jos on jäänyt lukematta Suomen merkittävintä tiedotusvälinettä eli Seiskaa, niin tsekkaa helmikuun blogimerkinnät.

Sattuneista syistä 40-vuotisjuhlat tuli vietettyä aika matalalla profiililla, mutta kivaa oli! Pidetään niitä juhlakonsertteja sitten tuonnempana...

ITALIA KUTSUU

Pohjoismainen taiteilijayhdistys on valinnut minut residenssitaiteilijaksi Roomaan. Talvehdin siis "toispualjokke" Trasteveressä joulu- ja tammikuun sävellys- ja kirjoitustyön merkeissä.

MIAU!

"Riemukas ja vauhdikas musikaali" Mikko I. Elo/Uusi Aika

"Annos hulvatonta komiikkaa, reilusti musiikillisia elämyksiä ja ripaus kesäyön unta" Onerva Lepistö/Porin sanomat

"Yksi parhaista näytelmistä, jonka olen nähnyt, ellei jopa paras" Seija, 9 v./Satakunnan viikko

Petri Kaivannon säveltämä ja Pasi Toivasen käsikirjoittama lastenmusikaali MIAU! KISSAOOPPERA KATTILASSA sai kantaesityksensä Porissa 21.10.2007 Cont'akti -teatterissa. Nyt kissaseitsikko ja Riitu-rotta siirtyvät ulkoruokintaan eli valloittavat Kirjurinluodolla Pori Jazz Kids Festivalin ohjelmistossa. Anne Mäkinen ohjaa ja Mika Merikaita liidaa Kattilan Käzz -bändiä.

ESITYKSET: lauantaina 12.7. ja sunnuntaina 13.7. Kirjurinluodon kesäteatterissa klo 13. Vapaa pääsy.

Lisätietoja Pori Jazzin sivuilla


Mies ratsastaa jälleen!

Seiska tietää tärkeät asiat!


JULKAISUJA

Eija Kantolan uutuuslevyllä Käärmetanssi on sanoittamani suomenkielinen käännösversio Nimeni ei kuole koskaan (Fame).

Muista myös Petri Kaivannon ja Alejandro Polemannin yhtyeen suomalais-argentiinalainen tangoalbumi Aires de Finlandia vol.1: Kaukaisin Euroopan maa. Se on saatavissa hyvin varustetuista levykaupoista Suomessa sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainvälisellä alueella ja Tukholmassa sekä online-kaupoissa ympäri maailmaa. Kauppalinkit www.kaivanto.fi diskografia-sivulla.

"Polemannin ja Kaivannon levy on täynnä suomalaisten rakastamia klassikoita Satumaasta Täysikuuhun ja Liljankukasta Tango Pelargoniaan. Kappaleiden tulkinta on syvää, rosoisena keinahtelevaa argentiinalaista tangoa, pääosin suomen kielellä." – Pirkko Vekkeli/Gloria

"Suomalaiset tangot taipuvat hämmästyttävän notkeasti argentiinalaisittain sovitetuiksi. Petri Kaivanto laulaa eloisasti ja tyylitietoisesti" – Markku Juntunen/ET

Aurinkoista kesää toivottaen,

Petri Kaivanto
www.kaivanto.fi

Katso myös: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

in English

PERSONAL NOTES

...the inexistent rumours about my death are highly exaggerated... I have recovered just fine after the brain stroke I had in February, except that I broke my right shoulder bone again in March... If you missed this story, obviously you don't read the leading Finnish gossip magazine Seiska. You can find an English summary about my health misfortunes in our blog.

Because of the circumstances I celebrated my 40 years rather modestly, but it was fun! I'll have the anniversary concerts later on...

ITALY CALLS

Scandinavian Association has chosen me as artist-in-residence to their house in Rome. So, I will migrate to the "across the river", Trastevere, for December and January and dedicate to composing and writing.

MIAU!

"Joyful and sparkling musical" Mikko I. Elo/Uusi Aika

"A dose of hilarious comics, a good share of great musical moments and a pinch of summernight's dream" Onerva Lepistö/Porin sanomat

"One of the best plays I've ever seen, if not the best" Seija, 9 years/Satakunnan viikko

Children's musical MIAU! KISSAOOPPERA KATTILASSA composed by Petri Kaivanto and written by Pasi Toivanen was premiered in Cont'akti -teatteri, Pori, Finland, on Sunday 21.10.2007. Now the fabulous seven cats and Rita the rat will conquer Kirjurinluoto in Pori Jazz Kids Festival. Anne Mäkinen is the director and Mika Merikaita leads the band Kattilan Käzz.

SHOWTIMES: Saturday 12th and Sunday 13th at 13.00 in Summer Theatre of Kirjurinluoto. Free entrance.

More information in the Pori Jazz website


The man rides again!

Seiska knows the important things!


RELEASES

Eija Kantola has released a new album Käärmetanssi including the a Finnish cover version of Fame written by me Nimeni ei kuole koskaan (Fame).

Remember also the Finnish-Argentinian tango album Aires de Finlandia vol.1: Kaukaisin Euroopan maa by Petri Kaivanto and Alejandro Polemann & Grupo. It is available in record stores in Finland, also in the Capilux stores at Helsinki Airport international area and Stockholm and naturally as downloads all over the world. See the shop links for your country in the discography pages of www.kaivanto.fi.

"The album of Polemann and Kaivanto is filled with the beloved Finnish classics from Satumaa (Fairyland) to Täysikuu (Fullmoon) and from Liljankukka (Lily flower) to Tango Pelargonia. Their interpretation is profound and edgily swinging Argentinian tango, mainly in Finnish language." – Pirkko Vekkeli/Gloria magazine

"Finnish tangos bend surprisingly fluidly into Argentinian arrangements. Petri Kaivanto sings vividly and style-consciously" – Markku Juntunen/ET magazine

Wishing a sunny summer,

Petri Kaivanto
www.kaivanto.fi

Check also: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

in italiano

APPUNTI PERSONALI

... i rumori inesistenti sulla mia morte sono enormemente esaggerati... Mi sono recuperato molto bene dopo l'infarto cerebrale che ho avuto in febbraio, se non contassi il piccolo dettaglio che sono riuscito a rompere nuovamente il mio braccio destro in marzo. Nel caso che non aveste letto la rivista più importante di cronache rose finlandesi Seiska, potete trovare un riassunto sulle mie disgrazie di salute in inglese nel nostro blog.

Dovuto alle circostanze ho festeggiato le mie 40 anni assai modestamente, però con grande gioia! Farò i concerti di anniversari poi un'altra volta...

ITALIA MI CHIAMA

Circolo Scandinavo mi ha ammesso come borsista a Roma. Migrerò "oltre il fiume" cioè a Trastevere e passerò il prossimo dicembre e il gennaio dedicandomi a comporre e scrivere.

MIAU!

"Un musical gioioso e vivace" Mikko I. Elo/Uusi Aika

"Una dose di comicità spiritosa, molti bei momenti musicali e un pizzico di sogno di mezz'estate" Onerva Lepistö/Porin sanomat

"Tra i migliori spettacoli che ho visto se non addirittura il migliore" Seija, 9 anni/Satakunnan viikko

Il musical per i bambini MIAU! KISSAOOPPERA KATTILASSA scritto da Pasi Toivanen e musicato da Petri Kaivanto fu innaugurato al Cont'akti -teatteri, Pori, il 21 ottobre 2007. Adesso il fantastico settetto dei gatti e il ratto Rita conquistano il pubblico del Kirjurinluoto inclusi nella programmazione del Pori Jazz Kids Festival. La regia è di Anne Mäkinen e Mika Merikaita dirige l'orchestra Kattilan Käzz.

ORARIO: sabato il 12 luglio e domenica il 13 luglio alle 13, teatro estivo di Kirjurinluoto a Pori. Entrata libera.

Più informazioni sul sito di Pori Jazz


L'uomo cavalca di nuovo!

Seiska sa le cose importanti!


PUBBLICAZIONI

Sul nuovo album di Eija Kantola Käärmetanssi si trova una nuova versione finlandese di Fame, scritto da me s'intitola Nimeni ei kuole koskaan (Fame).

Da ricordare anche l'album finlandese-argentino di Petri Kaivanto, Alejandro Polemann & Grupo, Aires de Finlandia vol.1: Kaukaisin Euroopan maa che si trova nei migliori negozi, pure da Capilux all'aeroporto Helsinki e pure a Stoccolma e nei negozi online in tutto il mondo. Trova i negozi del tuo paese nella sezione Discografia di www.kaivanto.fi.

"Il disco di Polemann e Kaivanto è pieno di canzonette classiche amate dagli finlandesi: da Satumaa (Paese dei sogni) a Täysikuu (Luna piena) e da Liljankukka (Fiore di giglio) a Tango Pelargonia. I brani vengono interpretati nella forma del puro tango argentino, profondo e oscillante, però in finnico." – Pirkko Vekkeli nella rivista Gloria

"I tanghi finlandesi si piegano in arrangiamenti argentini con facilità sorprendente. Petri Kaivanto con vivacità e delicatezza stilistica." – Markku Juntunen/ET

AugurandoVi un'estate soleggiata,

Petri Kaivanto
www.kaivanto.fi

Vedi anche: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, soddisfarò la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.