Jos tiedotteen lukeminen sähköpostiohjelmassa tuottaa ongelmia, klikkaa:
Trouble reading this in your e-mail client, click this:

http://www.kaivanto.fi/promo11032011.html

PRONTOSAURUS -tiedote 2/2011 (11.3.2011)

TÄRKEÄÄ: Jos et halua enää uutiskirjeitäni tai postipalvelimesi väittää tätä roskapostiksi, vastaa tähän viestiin ja kerro siitä minulle. Pyydän nöyrimmin, että et raportoisi palveluntarjoajalleni tätä roskapostiksi.

IMPORTANT: If you don't want to recieve my newsletters or your incoming mail server claims this to be spam, please reply to this mail and tell me. I humbly beg you not to report this as spam to my service provider.

Suomeksi. Scroll down for English version...

www.petrikaivanto.fi

THE LEAKING SONG!

Yleisön pyynnöstä! Vuodatuslaulu ilmestyi vuonna 2003 singlenä ja musiikkivideona, joka lie ainoa koskaan kokonaan TV1:n A-studiossa esitetty musiikkivideo.

Facebookissa minulle ehdotettiin biisin kansainvälistämistä ja pitkällisten synnytystuskien jälkeen syntyi tämä oikeastaan ensimmäinen englanninkielinen julkaisuni.

Wikileaksin ja lähestyvien vaalien ansiosta Irakgate on noussut jälleen otsikoihin. Siksi Vuodatuslaulun englanninkielinen versio on omistettu tietysti erityisesti Paavo Lipposelle, Annukalle ja Muammar Gaddafille. Unohtamatta Julien Assangea, jolle Muutos 2011 on esittänyt turvapaikan myöntämistä Suomesta.

Idean esitteli sittemmin omanaan kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Ei siinä mitään, levittäkääpä hyvää sanaa koko maailmaan!

VAALIVIDEOT

Jos joltain on jäänyt huomaamatta, olen kansanedustajaehdokkaana Helsingissä. Toivon tietysti ystävien levittävän sanaa ja tiedotusvälineiden välittävän tietoa. Tähän asti on ollut aika hiljaista. Tiedotusvälineiltä on jäänyt tyystin kertomatta, että seuraavan vuoden presidentinvaaleihin on oikeasti ilmoittatunut vain kaksi ehdokasta: Pekka Haavisto ja minä.

Videokanavallani pari uutta kampanjavideota ja hiljattain valmistui myös tuore Helsingin ja Uudenmaan ehdokkaiden yhteisvideo.

Kampanjasivut ovat osoitteessa www.petrikaivanto.fi.

HIEMAN LISÄÄ

Koska myönteisillä asioilla on vaikeata ylittää uutiskynnystä, niin pannaanpa tähän sitten vielä vähän lisää jutun juurta...

Pari kirjettä Yleisradion toimitusjohtajalle:
Numero 1 (YLEn rahoituksesta ja tehtävistä)
Numero 2 (Henkilökohtaisesta syrjinnästä ja puolueiden syrjinnästä).

Laajahkoa Islam -kirjoitelmaani en ole myöskään pahemmin ehtinyt mainostaa.

Toistaiseksi olen muistaakseni vain tehnyt yhden vaalilupauksen: aion ensimmäisenä valtiopäivätoimena esittää Koraanin kieltämistä ja Koraaniin linkittämisen kieltämistä mm. tähän lakikokonaisuuteen perustuen.

RADIO MUUTOS

Radio Muutos soittaa yötä päivää monipuolista musiikkia ja Muutos-asiaa. Virittäydy kanavalle!

KALENTERI

19.3. klo 17.30 Miesten tasa-arvo ry:n vaalipaneeli, Miessakit ry:n kokoussali (Annankatu 16 B 28)
22.3. klo 18.00 Latinalaisen Amerikan kultturikeskus ry:n järjestämä espanjankielinen vaalipaneeli, kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki
25.3. Muutos kampanjoi Helsingissä, paikat avoinna
26.3. klo 11-17 Muutos tulee Vuosaareen, kauppakeskus Columbus, Helsinki
6.4. klo 19.00 Claudio Sasson ja Zambranon Fratelli d'Italia -konsertti, kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki, liput 6
8.5. Trento Film Festival (vahvistamatta), Palazzo Roccabruna, Trento, Italia
13.5. HUOM! Euroviisukonsertti Kapsäkissä peruttu

JA VIELÄ...

Nina Stenrosin ohjaama ja käsikirjoittama, Arto Kaivannon kuvaama ja Petteri Kauhasen leikkaama Pakomatka anoreksiasta sai toisen Dokumentti-sarjan KOURA-pääpalkinnoista.

MUISTA EQUAL DREAMS!

Erinomainen Equal Dreams -palvelu myy musiikkiani sekä digitaalisena että välittää postimyyntimaksuja.

Petri Kaivanto
Yhteystiedot: +358-9-4771447 (puhelinvastaaja)
www.kaivanto.fi

Katso myös: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

Muutos 2011

THE LEAKING SONG!

As requested! Vuodatuslaulu was published back in 2003 as single and music video, probably the only music video ever fully performed in TV1 news program A-studio

The idea of internationalization of this song was suggested in Facebook to me. It took some time and wasn't so easy, but finally I can present my real debut in English language.

Thanks to Wikileaks and the approaching elections in Finland the so-called Irakgate is in the Finnish headlines again. Obviously The Leaking Song is dedicated especially to Paavo Lipponen, Anneli Jäätteenmäki and Muammar Gaddafi. Not to mention Julien Assange, to whom my party Change 2011 has proposed an asylum status in Finland.

Our idea was copied by the professor of international politics Heikki Patomäki. No problem, let's all spread this gospel to the whole wide world!

ELECTORAL ADS

In case you didn't notice, I'm running for the Parliament of Finland in the district of Helsinki for a new party Change 2011. I wish all the friends could spread the word and the media would do their job, too. Until now it has been quite quiet. For example the media has omitted the fact that for the future presidential elections (2012) only 2 candidates have announced their availability: Pekka Haavisto and I.

On my Dailymotion channel you can find some new campaign speeches and then there's also this fresh advertisement of Helsinki and Uusimaa candidates.

My campaign page is www.petrikaivanto.fi.

AND SOME MORE FUEL

Since it's very hard to get any positive message through in the media, let's put here some more material:

Letters to the CEO of Finnish Broadcasting Company:
Number 1 (about the financing and idea of YLE)
Number 2 (about personal and political discrimination).

I haven't had time to advertise my little essay on islam either. Must translate it in English someday after elections...

As far as I remember I have done only one electoral promise: my first legislative initiative will be to suggest banning the Qur'an and linking to it based for example on this bunch of fresh law changes.

RADIO MUUTOS

Radio Muutos plays varied music and some short political messages. Tune in!

CALENDAR

19.3. at 17.30 debate of Miesten tasa-arvo ry, Miessakit ry:n kokoussali (Annankatu 16 B 28)
22.3. at 18.00 debate in Spanish organized by the Latin American Cultural Centre Association, Cultural Centre Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki
25.3. Muutos kampanjoi Helsingissä, paikat avoinna
26.3. from 11 to 17 Muutos comes to Vuosaari, Columbus, Helsinki
6.4. at 19.00 special guest in the concert Fratelli d'Italia of Claudio Sasso and Zambrano, Cultural Centre Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki, tickets 6
8.5. Trento Film Festival (to be confirmed), Palazzo Roccabruna, Trento, Italia

PLUS THIS...

Pakomatka anoreksiasta, a documentary by Nina Stenroos, photography by Arto Kaivanto and editing by Petteri Kauhanen won one of the two main prizes in the documentary category of the annual KOURA awards.

REMEMBER EQUAL DREAMS!

The excellent Equal Dreams sells all my music as digital downloads and also takes the online payments for mail orders directly from me!

Petri Kaivanto
Contact: +358-9-4771447 (voice mail)
www.kaivanto.fi

See also: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, rispetterò rigorosamente la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.