Jos tiedotteen lukeminen sähköpostiohjelmassa tuottaa ongelmia, klikkaa:
Trouble reading this in your e-mail client, click this:

http://www.kaivanto.fi/promo13122009.html

PRONTOSAURUS -tiedote 6/2009 (13.12.2009)


Suomeksi. Scroll down for English version...

Tietooni on tullut, että YLE Radio Suomen soitetuimpien listalla, peräti TOP10:ssä, on neljä (4) viidestätoista tammikuisen euroviisukarsinnan kappaleista. Se, että järjestävä taho ei kohtele kilpailijoita tasapuolisesti kilpailun ollessa kesken, ei kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua. Jos jossain muussa Eurovision laulukilpailun osallistujamaassa meneteltäisiin samalla tavalla, vastuullisia henkilöitä olisi jo vaaditu eroamaan ja lööpit kirkuisivat skandaalia.

Tällaista kilpailua ei voi hyväksyä eikä osallistujien voi tulkita sitoutuneen kilpailun sääntöihin pelkästään osallistumalla tilanteessa, jossa järjestäjä rikkoo reilun kilpailun henkeä näin härskisti. Tällainen toiminta murentaa Yleisradion uskottavuutta julkisen palvelun yhtiönä.

Harkitsen omalta osaltani Pentti Hietaselle yhdessä Stefano De Sandon kanssa sanoittamani kappaleen Il mondo è quì vetämistä pois Suomen karsinnasta.

Aivan vähimmäisin vaatimukseni on näkyvä anteeksipyyntö sekä kaikkien euroviisukarsintakappaleiden poistaminen YLEn radiokanavien soittolistoilta, ellei niitä pystytä soittamaan täysin tasapuolisesti ennen Suomen karsinnan finaalia.

Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni kanssakilpailijoistani liittyisi sopivaksi katsomallaan tavalla tähän protestiin. Odotan myös Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry:n, Muusikkojen Liiton sekä ÄKT:n toimi- tai luottamushenkilöiden ottavan asiaan välittömästi kantaa.

Roomassa, 13.12.2009,
parhain terveisin,

Petri Kaivanto
GSM +39-340-9057115 (24.11.-2.1.2010)
www.kaivanto.fi

Katso myös: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

It has come to my knowledge, that YLE Radio Suomi has on its playlists, actually in the TOP10, four (4) of the 15 competing songs of the national Eurovision Song Contest. The organizer itself not treating the competitors equally would not pass any critical approach. If this would have happened in any other participating country, there would be already demands to the responsible to resign and the tabloids would scream: "Scandal!"

This kind of competition cannot be accepted and the participants cannot be put accept the rules of the competition in a situation where the organizer is so blatantly breaching the spirit of fair play. This kind of activity is also damaging the credibility of YLE as public service company.

I'm pondering to withdraw for my share the song Il mondo è quì sung by Pentti Hietanen, lyrics written by me and Stefano De Sando.

My smallest demand is a public apology and removing all the competing songs from the playlists of YLE channels, if they cannot be treated equally before the national final.

I wish that as many as possible of my fellow competitors would join my protest in a way they consider proper. I also expect an immediate reaction and stand to this matter from the Finnish musicians', composers' and lyricwriters' and record companies' associations.

Rome, 13th December '09,
best regards,

Petri Kaivanto
GSM +39-340-9057115 (24.11.-2.1.2010)
www.kaivanto.fi

See also: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, rispetterò rigorosamente la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.