Jos tiedotteen lukeminen sähköpostiohjelmassa tuottaa ongelmia, klikkaa:
Trouble reading this in your e-mail client, click this:

http://www.kaivanto.fi/promo18032011.html

PRONTOSAURUS -tiedote 3/2011 (18.3.2011)

TÄRKEÄÄ: Jos et halua enää uutiskirjeitäni tai postipalvelimesi väittää tätä roskapostiksi, vastaa tähän viestiin ja kerro siitä minulle. Pyydän nöyrimmin, että et raportoisi palveluntarjoajalleni tätä roskapostiksi.

IMPORTANT: If you don't want to recieve my newsletters or your incoming mail server claims this to be spam, please reply to this mail and tell me. I humbly beg you not to report this as spam to my service provider.

Suomeksi. Scroll down for English version...
Black Mike & Petri Kaivanto
Nicolas Mavromichalis, 121 - Petri Kaivanto, 117

Muutos2011 -banneri


Black Mike eduskuntaan!

equal dreams
Osta musiikkiani!

117

Ehdokasnumeroni on 117. Minua voi äänestää näissä vaaleissa vain Helsingin vaalipiirissä. Jos olet äänioikeutettu muualla Suomessa, katso muiden vaalipiirien Muutos-ehdokkaat Muutoksen vaalisivuilta.

KALENTERI

TÄNÄÄN 19.3. klo 13 jälkeen Muutos kampanjoi Narinkkatorilla Helsingissä
19.3. klo 17.30 Miesten tasa-arvo ry:n vaalipaneeli, Miessakit ry:n kokoussali (Annankatu 16 B 28)
ma 21.3. klo 18.00 YK:n rasisminvastaisen päivän vaalikeskustelu, Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki
ti 22.3. klo 18.00 Latinalaisen Amerikan kultturikeskus ry:n järjestämä espanjankielinen vaalipaneeli, Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki
pe 25.3. Muutos kampanjoi Helsingissä, paikat avoinna
la 26.3. klo 11-17 Muutos tulee Vuosaareen, kauppakeskus Columbus, Helsinki
ke 6.4. klo 19.00 Claudio Sasson ja Zambranon Fratelli d'Italia -konsertti, Kulttuurikeskus Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki, liput 6
17.4. varsinainen vaalipäivä

VAALIVIDEOT

Tänään kuvasimme ehdokastoverini Black Miken kanssa pari vaalispottia ja pidemmän englanninkielisen pätkän maahanmuutosta ja sen sellaisesta. Tämä keskustelu ja otteita lähipäivien vaalipaneeleista ilmestyy ensi viikon aikana videokanavalleni. Muista myös tuore Helsingin ja Uudenmaan ehdokkaiden yhteisvideo Muutoksen Youtube-kanavalla!

Kampanjasivujeni kautta pääsee nyt lukemaan vastauksiani vaalikoneisiin www.petrikaivanto.fi.

THE LEAKING SONG!

Kello käy arabimaailman diktaattoreille... Entä Suomessa?!

Mitä ajankohtaisin The Leaking Song -musiikkivideo on kampanjassani keskeisessä asemassa. Video on lähdössä musiikkikanaville, toivokaa sitä, sillä kansan on saatava tietää!

RADIO MUUTOS

Radio Muutos soittaa yötä päivää monipuolista musiikkia ja Muutos-asiaa. Virittäydy kanavalle!

MUISTA EQUAL DREAMS!

Erinomainen Equal Dreams -palvelu myy musiikkiani sekä digitaalisena että välittää postimyyntimaksuja. Tilaa suoraan köyhältä taiteilijalta!

Petri Kaivanto
Yhteystiedot: +358-9-4771447 (puhelinvastaaja)
www.kaivanto.fi

Katso myös: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

Muutos 2011

Muutos2011 -banneri


Black Mike for Parliament!

equal dreams
Buy my music!

117

My candidate number is 117 and I'm candidate in Helsinki electoral district. If you are eligible to vote elsewhere in Finland please find your Change 2011 candidate in theChange 2011 elections site.

CALENDAR

TODAY 19.3. from 13.00 campaigning in Narinkka Square, Helsinki
19.3. at 17.30 debate of Miesten tasa-arvo ry, Miessakit ry:n kokoussali (Annankatu 16 B 28)
Mon 21.3. at 18.00 the debate of the immigrant candidates, Cultural Centre Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki
Tue 22.3. at 18.00 debate in Spanish organized by the Latin American Cultural Centre Association, Cultural Centre Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki
Fri 25.3. Muutos kampanjoi Helsingissä, paikat avoinna
Sat 26.3. from 11 to 17 Muutos comes to Vuosaari, Columbus, Helsinki
Wed 6.4. at 19.00 special guest in the concert Fratelli d'Italia of Claudio Sasso and Zambrano, Cultural Centre Caisa, Mikonkatu 17 C, Helsinki, tickets 6
17.4. the parliament election day

ELECTORAL VIDEOS

Today we shot some new ads with my candidate mate Black Mike and our own debate around immigration and other stuff. This discussion and parts of the forthcoming debates will be published during next week on my video channel. Remember also the advertisement of Helsinki and Uusimaa candidates.

My campaign site is the best way to find my answers to various candidate polls.

THE LEAKING SONG!

The clock is ticking to the dictators of the Arab world... What about in Finland?!

The most actual music video The Leaking Song is the heart and balls of my political campaign. I'm sending it first to the Finnish music channels, but spread the word, because the world deserves to know ;)

RADIO MUUTOS

Radio Muutos plays varied music and some short political messages. Tune in!

REMEMBER EQUAL DREAMS!

The excellent Equal Dreams sells all my music as digital downloads and also takes the online payments for mail orders directly from me!

Petri Kaivanto
Contact: +358-9-4771447 (voice mail)
www.kaivanto.fi

See also: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, rispetterò rigorosamente la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.