Jos tiedotteen lukeminen sähköpostiohjelmassa tuottaa ongelmia, klikkaa:
Trouble reading this in your e-mail client, click this:

http://www.kaivanto.fi/promo25012010.html

PRONTOSAURUS -tiedote 2/2010 (25.1.2010)

Suomeksi. Scroll down for English version... Versione italiana molto più in giù...

SALALIITTOLAULUN VIDEO JULKAISTU!

Saiko Kaivannon paljastus Vanhasen eroamaan?! Ainakin euroviisujen soitto Radio Suomessa tyssäsi! Mitä seuraavaksi? Pelastuuko maailma? Kuka Mitä Hä!?

Salaliittolaulun huikea video nyt Youtubessa! Päättyneen vuosikymmenen paras biisi! Vaatikaa tätä radiosoittoon, sillä kansan on saatava tietää!!!

MUUT ITALIAN KUULUMISET

Residenssioleskeluni Roomassa alkaa kohta loppua... Käväisin viikko sitten myös vähän etelämpänä Vesuviuksen takana moikkaamassa duokumppaniani Zoramaa ja pääsin duetoimaan toisen mainion laulaja-lauluntekijän, Varnadìn, tulevalle levylle. Siitä sitten myöhemmin.

EUROVIISUISTA

YLE on yllättänyt minut positiivisesti myöntämällä hiukan virheitään: perjantain Helsingin Sanomien mukaan kilpailukappaleiden epätasa-arvoinen kampanjointi Radio Suomessa olisi lopetettu. Musiikkipäällikkö Hietamäen selittelyt ja vastaukset HS-jutussa tosin jatkavat samalla valehtelu- ja sumutuslinjalla kuin ennenkin. Anteeksipyynnöt olisivat edelleen tarpeen, mutta en aio pidättää hengitystä niitä odotellessa. Kiitän edelleen ELVISiä reagoinnista ja halveksun vaikenijoita.

ÄÄNESTÄ PENTTI HIETANEN OSLOON!

Edellisen tiedotteen postituksessa oli ongelmia. Lue lisää Pentti Hietasen kilpailukappaleesta ja sen tekijöistä tästä.

Suomen euroviisukarsinnan finaali lauantaina 30.1. TV2:ssa. Pentti Hietasta voi äänestää lähetyksessä kerrottavana aikana soittamalla numeroon 0700-717-04 tai lähettämällä tekstiviesti 4 nroon 17132. Tarkemmat äänestysohjeet YLEn sivuilla.

Facebook -kannustusryhmä

BLOGIT

Uuden vuosikymmenen kunniaksi myös blogeissani on pari uutta postausta:
kaivanto blogs
kaivannon kanava

Parhain terveisin,

Petri Kaivanto
Yhteystiedot: +358-9-4771447 (puhelinvastaaja), GSM Italia +39-340-9057115 (11.1.-1.2.2010)
www.kaivanto.fi

Katso myös: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

TILAA CD:
Levykauppa Äx
CDON.COM
LATAA TIEDOSTONA:
iTunes
meteli.net

In English

Salaliittolaulu -screenshot

SALALIITTOLAULU MUSIC VIDEO

Did the revelation of Kaivanto make Prime Minister Vanhanen to resign?! At least Radio Suomi stopped playing the ESC candidate songs! What's next? Will the world be saved? Who What Whoa!?

The fantastic music video of Salaliittolaulu (The Conspiracy Song) is now online in Youtube! The best song of the finished decade! Request all radio stations to play this, because people deserve to know!!!

OTHER ITALIAN REGARDS

My stay as artist-in-residence in Rome is soon finishing... A week ago I travelled even little bit souther, behind Vesuvius, to visit my duet companion Zorama and ended up recording a new duet with another fine singer-songwriter Varnadì. More about that later.

FINNISH ESC SELECTIONS

YLE (Finnish Broadcasting Company) has surprised me positively by admitting a little bit their mistakes: according to the newspaper Helsingin Sanomat they would have now stopped the unequal campaigning of the competing songs in Radio Suomi. However, in the same article the explanations and answers of the music chief Mr. Hietamäki follow the same line of lies and camouflage as always. Apologies would still be very much needed, but I will not hold my breath waiting them. I thank Composers' and Lyricwriters' Association ELVIS for their reaction and despise everybody involved who decided to remain silent.

VOTE PENTTI HIETANEN TO OSLO!

There were problems sending the previous newsletter. Read more about Pentti's song and songwriters here.

The national final of Eurovision Song Contest will be shown on TV2, Saturday 30st January. The voting information can be found on the YLE ESC site.

Facebook -cause

BLOGS

To honour the new decade there are new posts in the blogs:
kaivanto blogs
kaivannon kanava

Petri Kaivanto
Contacts: +358-9-4771447 (voice mail), GSM Italia +39-340-9057115 (11.1.-1.2.2010)
www.kaivanto.fi

See also: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

ORDER CD:
Recordshop X
CDON.COM
BUY DOWNLOADS:
iTunes
meteli.net

in italiano

VIDEO DI SALALIITTOLAULU

È stata la rivelazione di Kaivanto che fece il primo ministro Vanhanen dimettersi?! Almeno Radio Suomi ha cessato di trasmettere le canzoni in gara! Poi cosa succederà? Sarà salvato il mondo? Macché!?

Il video strepitoso di Salaliittolaulu (La Canzone di Conspirazione) adesso su Youtube! La migliore canzone del decennio passato! Domandate questo alle radio, perché il popolo deve sapere!!!

Salaliittolaulu -screenshot

ALTRI SALUTI ITALIANI

La mia permanenza a Roma come artista in residenza sta per finire... Una settimana fa sono pure andato un po' più in Sud, dietro il Vesuvio, dove ho visitato il mio compagno di duo Zorama e ho pure inciso un nuovo duetto con un altro eccellente cantautore Varnadì, per il suo prossimo album. Di questo parlerò più tardi.

SELEZIONE DELL'EUROFESTIVAL

YLE (Radiotelevisione finlandese) mi ha sorpreso positivamente ammettendo un po' i suoi errori: secondo il giornale Helsingin Sanomat di venerdì YLE Radio Suomi avesse cessato la campagna disuguale delle canzoni in gara. Nonostante, nello stesso articolo, le spiegazioni e risposte del direttore della programmazione musicale Hietamäki continuano la stessa linea di bugie e camuffamento come sempre. Ancora sarebbe opportuno di chiedere perdoni, però aspettando che avvenisse io non tratterrò il fiato.


Pentti Hietanen canterà Il mondo è quì alla finalissima il 30 gennaio

VOTA PENTTI HIETANEN!

C'erano problemi nella spedizione del comunicato precedente. Leggi più sulla canzone di Pentti Hietanen e gli autori quì.

La finale nazionale finlandese per l'Eurofestival avrà luogo sabato il 30 gennaio su YLE TV2. Più informazioni sul sito di YLE.

Facebook -causa

BLOGS

Per innaugurare il nuovo decennio ho bloggato un pochino:
kaivanto blogs
kaivannon kanava

Migliori saluti,

Petri Kaivanto
Contatti: +358-9-4771447 (segretaria telefonica), GSM Italia +39-340-9057115 (11.1.-1.2.2010)
www.kaivanto.fi

Vedi anche: Facebook / Last.fm / YouTube / MySpace (Aires de Finlandia) / MySpace (kaivanto)

ORDINA CD:
Recordshop X
CDON.COM
COMPRA MP3:
iTunes
meteli.net

TÄMÄ EI OLE ROSKAPOSTIA

Haluan kunnioittaa työ- tai sielunrauhaasi. Viestiin vastaamista ei roskapostin torjuntamielessä kannata pelätä, vaan noudatan varmasti pyyntöäsi:

- Yksityishenkilöt voivat pyytää siirtämistä osoitekirjani NO SPAM -kansioon ja välttyä tiedotteiltani.
- Median edustajat voivat ilmoittaa, mikäli viesti on tullut toimituksessanne useampaan eri osoitteeseen ja haluatte turhat osoitteet poistettaviksi. Tiedotteideni aiheita saattavat olla kaikki harrastukseni eli taide, Italia, euroviisut, politiikka ja tekijänoikeus.

THIS IS NO SPAM

I want to respect your peace of mind or work. You mustn't hesitate to reply to me, I promise to fulfill your request:

- private persons can asked to be removed in the NO SPAM -folder in my address book avoiding to recieve my press releases.
- the media representants can announce if your department got this in multiple addresses and you want to remove some addresses. My future press releases may concern any of my hobbies: art, Italy, ESC, politics and copyright.

QUESTO NON È SPAM

Voglio apprezzare la tua pace d'anima o di lavoro. Non devi avere paura di rispondermi, rispetterò rigorosamente la tua richiesta:

- le persone private possono chiedere di essere incluse nel cartello NO SPAM del mio elenco, quindi non ricevere questi comunicati
- i rappresentanti dei massmedia potranno avvisarmi se la vostra redazione abbia ricevuto questo in caselle multiple e volete che io tolga qualche indirizzo. I comunicati futuri possono trattare di qualsiasi dei miei passatempi: arte, Italia, Eurofestival, politica e diritto d'autore.